Snowboard:: Newsy - SNOW MUST GO ON

SNOW MUST GO ON movie premiere tour organizowany w ramach Festiwalu Snowfilmsession pod patronatem Pa?stwowej Wy?szej Szko?y Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w ?odzi, odby? si? ju? w Krakowie i Katowicach. Kolejne przystanki touru b?d? mia?y miejsce w:

- Bielsku Bia?ej - 7.05, kino Helios ( Sfera ), sala 7, godzina 19.00, afterparty klub Arhythmia, ul.3 Maja 3
- ?odzi - 8.05, kino Ba?tyk, godzina 19.00
- Gda?sku - 15.05, kino Helios, sala 1, godzina 19.00
- Szczecinie - 16.05, kino Helios, sala 3, godzina 19.00
- Warszawie - 22.05, kino Femina, sala C, godzina 19.00
- Wroc?awiu - 23.05, kino Helios ( ul. Kazimierza ), sala 7, godzina 19.00

Podczas movie premiere touru obejrze? b?dzie mo?na najnowsz? produkcj? z wytwórni MEPTv - \\\'Snow Must Go On\\\' , czyli reporta? poruszaj?cy ciekawe aspekty podró?owania oraz jazdy na desce, poznawania nowych miejsc, ludzi i kultur. Jest to opowie?? o rywalizacji, motywacji, wyznaczaniu celów- samorealizacji. Poprzez interesuj?ce i ?mieszne sytuacje, jak równie? wymienione wcze?niej aspekty przedstawiony zosta? bardzo ciekawy styl ?ycia. W filmie nie zabraknie relacji z zawodów oraz wywiadów. Jest to pierwsza tego typu produkcja.

W filmie wyst?puj? m.in.: Wojtek Gniazdo Pawlusiak, Wojtek Paj?k, Kuba Dytkowski, Radek Cz?stkiewicz, Marc Swoboda, Dominic Wagner, Tomek Zielony, Micha? Brelok Ligocki, Mateusz Ligocki, Tomek Wolak, Jan Wolak, Mateusz Zielony Zielonka, Nikodem Franczak, J?drek J?kot, S?awek Szwarc i inni.

Bilety mo?na kupi? w kasach kin lub na stronie sieci kin Helios - wspó?organizatora wydarze?.

przedsprzeda? - 12pln
w dniu premiery - 15pln

Informacje dotycz?ce poszczególnych premier znajdziecie w pi?tkowych wydaniach Gazety Wyborczej ( w dodatku Co Jest Grane ), na portalach internetowych oraz us?yszycie w Radio Eska. Zapowiedz filmu znajduje si? pod tym linkiem.

2010-05-07 17:36:05
Dodał‚: Serans

Musisz się zalogować aby komentować !