Snowboard:: Newsy - Volcom PBRJ w Bia?ce w czwartek

Ju? w najbli?szy czwartek odb?d? si? po raz pierwszy w Polsce zawody Volcom Peanut Butter & Rail Jam. S?dzi? g?ównym b?dzie nie kto inny jak Wojtek Paj?k, pomaga? b?d? mu m?odzi, wschodz?cy riderzy, a shape'owa? b?dzie Jasiek Wolak, nasz naczelny shaper ;)

W tym roku format jamu zosta? powi?kszony o o kategori? OPEN, w której mog? równie? uczestniczy? prosi razem z amatorami. 3 topowych riderów z ka?dej kategorii i najlepsza dziewczyna zakwalifikuj? si? do europejskiego fina?u PBRJ w LAAX 10 kwietnia 2010 (oprócz kategorii OPEN). Volcom zapewnia finalistom darmowe zakwaterowanie, wi?cej nagród do wygrania i szans? na wygranie jednego z 4 biletów na mistrzostwa PBRJ w Stanach w Mammoth Mountain (pula nagród $ 30 000)!

S? 4 kategorie; 15 lat i mniej, 16 lat i wi?cej, otwarta i dziewczyny. Zwyciezcy z ka?dej kategorii odchodz? z kup? nagród, dodatkowo w kategorii otwartej zwyciezcy otrzymuj? oprócz nagród ?yw? gotówk?. Zawody maj? formu?? jamu, czyli nie ma harmonogramu przejazdów, ka?dy mo?e katowa? raile ile razy chce podczas swojego 20 minutowego “przejazdu”. S?dziowie punktuj? jedynie zl?dowane tricki, wi?c nie musicie si? martwi? o upadki. Event jest absolutnie darmowy, nie ma wpisowego, zapisy odbywaj? si? na zasadzie kto pierwszy ten lepszy. Ilo?? numerów startowych ograniczona! Zawody oczywi?cie tylko dla jedno?ladów. Na miejscu tony nagród, darmowe napoje, jedzenie i kanapki Peanut Butter & Jam!

UWAGA, PODAJEMY PRZYBLI?ONY HARMONOGRAM ZAWODÓW:

10:00 Rejestracja i rozgrzewka
11.30 Przejazdy grupy 15lat i mniej
12.30 Grill
12.30 Przejazdy dziewczyn (j?sli b?dzie tylko jedna runda to rozgrywamy fina? od razu)
13.30 Przejazdy grupy 16 lat i wi?cej
14.30 Przejazdy grupy Open
15.30 FINA?
16.20 Wr?czenie nagród

Oficjalny afterek po zawodach odb?dzie sie w Klubie Ampstrong w Zakopanem, startujemy o 22.00!
2010-01-27 17:38:32
Dodał‚: Serans

Musisz się zalogować aby komentować !