Snowboard:: Newsy - Wojtek Paj?k w Ziele?cu

Ju? w nast?pny czwartek tj. 21 stycznia w Ziele?cu oraz w pi?tek w Ustroniu b?dzie mo?na spotka? i pozna? Wojtka Paj?ka. Wszyscy ch?tni b?d? mogli z nim poje?dzi? i si? przy okazji czego? nowego nauczy?. Oprócz tego wspólny grill i par? nagród do zgarni?cia.

Szukajcie szczegó?ów na altexsnow.pl
2010-01-18 13:23:06
Dodał‚: Serans

Musisz się zalogować aby komentować !