Snowboard:: Newsy - Nikita Photoshoot Contest # 3

Trzy jest magiczn? cyfr? a to jest trzecia okazja kiedy Nikita oferuje kilku szcz??liwym dziewczynom szans? na sesj? zdj?ciow? z kilkoma naszymi najlepszymi snowboardzistkami na sezon Wiosna/Lato 2010 która b?dzie mia?a miejsce tej wiosny w Miami. Dwie szcz??ciary zostan? wybrane aby do??czy? do naszego teamu na sesj? zdj?ciow?, zgarniaj?c miejsce w naszych katalogach, stronach internetowych i magazynach! Jedn? z nich b?dzie…Ty?!

Wszystko co masz zrobi? to wys?a? kilka swoich zdj?? jako nowej dziewczyny Nikity. Zdj?cia mog? by? rozrywkowe, szalone, kreatywne, takie jakie chcesz ?eby by?y , ale najwa?niejsze chcemy zobaczy? Ciebie w tym co naprawd? lubisz robi?. Potrzebujemy zdj?cia ca?ej postaci, jeden portret (twarzy) ze szczegó?ami.

We? pod uwag?, ?e b?dziemy robi? tak?e zdj?cia w bikini tak jak w ca?ej naszej nowej kolekcji!

Upewnij si?, ?e zg?osisz si? przed 15 kwietnia 2009 roku, a sesja zdj?ciowa b?dzie mia?a miejsce pomi?dzy 4 a 12 majem 2009, wi?c b?dziemy potrzebowali czasu ?eby zarezerwowa? twój lot i powiadomi? wszystkich, ?e do nas do??czysz!

SZCZEGÓ?Y ZG?OSZENIA:
N.B.
Napisz swoje imi?, adres, dat? urodzin i dane kontaktowe.

Mo?esz wys?a? tyle zdj?? ile chcesz ale ca?y rozmiar zdj?? nie mo?e przekracza? 2MB. Zg?oszenie wy?lij na adres mailowy internis@nikitaclothing.com przed 15 kwietnia 2009 roku.

Uczestnicy musz? by? w stanie podró?owa? w czasie od 4-12 Maja 2009.

*Uczestnicy musz? mie? uko?czone 18 lat oraz posiada? wa?ny paszport. Zg?oszenia mog? by? wys?ane tak?e przez stron? Nikity, Myspace lub Facebook.
2009-03-27 12:56:09
Dodał‚: Serans

Musisz się zalogować aby komentować !