Snowboard:: Newsy - Nikita chickita 2009

Nikita Chickita USA wesz?a z wielkim uderzeniem 21 lutego i rozpocz??a ten rok wydarzeniami w stylu Nikita Chickita!! Nadal przed nami wiecej okazji na uczestniczenie w Nikita Chickita w Europie , Które odbywa si? znowu w Serfaus w Austrii oraz nowe zawody Nikita Chickita w Norwegii!

Zawody w Norwegii najpierw odbywaj? si? w Geilo od 13-15 marca. Opieraj? si? na tej samej koncepcji Nikita Chickita, zawody slopestyle s? przygotowane dla dziewczyn na ka?dym poziomie, przde wszystkim chodzi o ?wietn? jazd? i mo?liwo?? spotkania innych dziewczyn i jazdy z nimi i sp?dzenie mi?o czasu. Dla wszystkich dziewczyn b?d? przygotowane torby z upominkami, ?wietne nagrody dla zwyci?zców, w to wliczona wycieczka do Europy na Nikita Chickita 18 kwietnia. Wej?cie jest za darmo a zawody odbywaj? si? w sobot? 14 marca. Sobota b?dzie dniem do poczilowania, do wzi?cia udzia?u we wpólnej je?dzie i spotkania si? z dziewczynami. Jest ?wietny pakiet dla tych, którz? chc? jecha? w??cznie z dwiema nocami zakwaterowania w ‘Geilo Fjellandsby’ ?wietnych nowych apartamentów na stokach, 2 dniowym karnetem, ?niadaniem, lunchem i obiadem ka?dego dnia , wszytsko za 1500 Koron norweskich (approx. 170 Euros / £155.00). Ka?dy kto chce jecha? prosimy o kontakt na e mail companymail@response.no do 6 Marca 09.

Potem jest przerwa do Nikity Chickity w Europie , która si? odbywa 18 kwietnia 09! Specjalnie zostanie wybudowany park do zawodów w 2 kategoriach: dorosylch i juniorów. Za pierwsze miejsce jest nagroda w postaci rocznego kontraktu z Nikit? i 1000 euro, za drugie 500 euro za trzecie 250 euro, dodatkowo z ró?nymi drobiazgami. S? wysokie oczekiwania i snowboardzistki przyje?d?aj? z Wielkiej Brytanii, W?och, Austrii, Szwajcarii, Holandii i z inych.

Za?o?ycielka Nikity Heida Birgisdottir skomentowa?a zesz?y rok jako sukces w post?pie jazdy dziewczyn, nie tylko pod wzgl?dem trickow ale tak?e stylu. Zwyci??czyni 2008 roku Ana Rumiha z Chorwacji wygra?a trickami takimi jak: frontside 180 potem frontside 360 na wallu. Wydarzenie stworzy?o ?wietn? atmosfer? gdzie dziewczyny mog?y razem je?dzi?, sp?dzi? czas oraz motywowa? si? wzajemnie do jazdy.

Oprócz du?ej imprezy Nikity, nagród nale?y podzi?kowa? wszystkim, którrzy byli cz??ci? tego wydarzenia.

Rejestracja na Nikita Chickita w Europie bedzie potwierdzone niedlugo, ale mi?dzy czasie je?li chces wykaza? zainteresowanie napisz na maila internis@nikitaclothing.com
2009-03-14 22:22:45
Dodał‚: Serans

Musisz się zalogować aby komentować !