Snowboard:: Newsy - Nikita chickita USA

Nikita Chickita zago?ci?a 21 lutego w Mammoth's South Park. Ponad 70 m?odych i starszych dziewczyn zmierzy?o si? w zawodach gdzie wygran? by? roczny sponsoring Nikity (am) i 1000$ (pro).

Za?oga snow parku w Mammoth zadba?a o to, ?e park by? przygotowany na najwy?szym poziomie, które uwielbiaj? ?agodne skoki, które pozwalaj? si? im pokaza?. "Zestaw przeszkód by? cudowny. South Park zawsze jest dobrze przygotowany i wprawia w dobre flow." Snowbordzistka Nikity i zwyci??czyni za najlepszy trick Colleen Quigley powiedzia?a. "By?o naprawd? dobrze i wida? by?o, ?e ludzie ?wietnie si? bawi?. Dziewczyny troch? narzeka?y na skoki ale park by? przygotowany ?wietnie na to wydarzenie." Colleen dzi?ki swojemu idealnemu backflipowi, który zapewni? jej 3 miejsce w?ród skoków zarobi?a 300$.

Wydarzenie by?o bezprecedensowe, nawet pomimo podzia?u mi?dzy amatorami i pro. Snowboardzistki Nikita takie jak Magalie DuBois, Vera Janssen, Maribeth Swetkoff, Gabby Maiden, Femke Henriques i Madison Blackley te? by?y obecne, tak jak zwyci??czyni zesz?orocznych zawodów i sponsoringu Nikity - Alice Gong. Najm?odsza uczestniczka w zawodach mia?a 9 lat , natomiast najstarsza ok. 50 lat. Dziewczynom podoba?o si? to, ?e mog?y je?dzi? razem z innymi dziewczynami w ró?nym wieku i o ró?nym poziomie zaawansowania.

“Co roku wracam na Nikita Chickita poniewa? jest to ?wietna zabawa móc je?dzi? z tyloma innymi dziewczynami naraz.” Powiedzia?a Madison Blackley. "Uwa?am, ?e jest to super mobilizuj?ce dla m?odszych dziewczyn kiedy zmierzaj? si? ze starszymi snowboardzistkami. Lubi? to, ?e nie ma ?adnych grup wiekowych i wszyscy s? równi."

Snowboardzistka z South Lake Tahoe Joanna Dzierzawski zgarn??a g?ówne nagrody w sekcji pro dla siebie. Definitywnie przodowa?a w technice na trudnej sekcji jibbowej. Snowboardzistka Vera Janssen uko?czy?a na 2 miejscu z takimi trickami jak front 3, back 3, cab lipslide 270 out and a 270 up, 270 na ko?cowym wallridzie.

Ale najwi?ksz? zwyci??czyni? by?a Marley Colt, 17letnia snowboardzistka z Eden, UT, która opu?ci?a Mammoth z rocznym kontraktem na sponsoring Nikity. Oprócz rocznego sponsoringu wygra?a nagrody od: Osiris, Seychelles and BC, Fender, Coal, Lomo, Pom Pom Wax, Flux, Omatic i Celsius. Marley pokaza?a ?wietny zestaw tricków, w?ród nich frontside 360 indy, du?y nose grab i tail grab 180.

"To moje pierwsze zawody, które wygra?am od roku wi?c jestem zadowolona” –powiedzia?a Marley. “ To b?dzie super zabawa je?dzi? dla Nikity! Kocham Nikit?, ich ubrania wi?c b?dzie super!"

Pod koniec dnia Nikita Chickita nie by?a nastawiona na wygrywanie ale na super jazd? z dziewczynami. Pomimo, ?e Matka Natura nie da?a za du?o s?o?ca w tym roku, nastrój by? dobry i dziewczyny szcz??liwe.

"Dla mnie najwa?niejsze by?o zobaczy? wszystkie dziewczyny, których nie widzia?am od roku. Definitywnie nie przyjecha?am tutaj wygra?, tylko po to by poby? z dziewczynami i dobrze si? bawi? na imprezie." Snowboardzistka Nikity Magalie Dubois powiedzia?a.

"Nagrody by?y rozdawane na Lakanuki Saturday night, towarzyszy? temu wyst?p rokowego zespo?u The Black Tales, z LA. Noc zako?czy?a si? beatami DJ C-Lo. "

Nikita Chickita 2009 USA by?a mo?liwa dzi?ki Nikita Clothing, Venus Zine, Transworld Snowboarding, Mammoth Mountain, Coal, Fender, Osiris, Coal, Flux Bindings, Omatic Snowboards, BC and Seychelles Footwear, Celsius, Luna Bar, Dakine and Pom Pom Wax..

Wyniki:
Pro
Joanna Dzierzawski $1,000
Vera Janssen $700

Am
Marley Colt
Elle Kaylor
Priscilla Lee

Najlepszy trick
1. Colleen Quigley $300
Zdj?cia w galerii.
2009-03-11 14:50:34
Dodał‚: Serans

Musisz się zalogować aby komentować !