Snowboard:: Newsy - Sideway sistas

Nikita Clothing (www.nikitaclothing.com) b?dzie ?wi?towa? swoj? 10 rocznice w 2010 roku i z tej okazji planuje wyda? 200 stronicowy album sk?adaj?cy si? z materia?em przes?anym od dziewczyn Nikity z ca?ego ?wiata.

Projekt rozpoczyna si? tu i teraz! Album b?dzie obrazowa? styl ?ycia dziewczyn Nikity, w zdj?ciach, s?owach, wierszykach, grafice, sztuce i w ka?dej innej mo?liwej formie. Forma albumu b?dzie tak jak w albumie z wycinkami z gazet, troch? w surowym stylu, zaprojektowany przez dziewczyn? z Islandii. Jest ona sta?? klientk? Nikity , snowboardzist?, skaterk?, graficznym projektantem, i wyprodukowa?a swój w?asny album o Islandii, modzie i sztuce ulicznej, który Nikita pomog?a opublikowa? 2 lata temu. Nazywa si? Thordis Claessen.

Poprzez historie, ludzi, zdj?cia, z najg??bszych archiwów Nikity, Nikita chce zadedykowa? ten album dziewczynom, które je?d??. Z?ap okazj? na opowiedzenie swojej historii , o tym co kochasz, o tym co robisz i co znaczy dla Ciebie Nikita. Ka?da forma zg?oszenie jest mo?liwa - b?dzie to album, który b?dzie reprezentowa? dziewczyny Nikity, album o ?yciu, którego ka?dy chce by? cz??ci?.

Historia marki Nikita Clothing oraz geneza za?o?enia brandu przez Heida Birgisdottir tak?e zostanie zawarta w ksi??ce. Heida: „Nikita posiada ogromn? baz? wiernych fanek. Wszystkie komentarze, uwagi a tak?e wsparcie i inicjatywy fanek Nikity s? dla nas bardzo warto?ciowe. Ta ksi??ka wydana na 10-cio lecie daje nam szans? powiedzenia DZI?KUJE za te 10 wspania?ych lat.

Wszystkie materia?y zwi?zane z mark? NIKITA – fotki, historie, grafiki, rysunki, wi?ksze… i wszystko inne co Wam przyjdzie do g?owy, które uwa?acie ?e mo?e by? dobre do ksi??ki przesy?ajcie na adres e-mail: sidewaysistas@nikitaclothing.com albo na:

Sideway Sistas Project
Nikita HQ
Skipholt 25
105 Reykjavik
Iceland
MATERIA?Y ZBIERAMY DO 30 KWIETNIA Wa?ne: Przesy?aj?c materia?y do Nikity pami?taj aby doda?: imi?, nazwisko, adres, telefon e-mail i inne informacje, które uwa?asz za stosowne. Zdj?cia powinny by? w bardzo dobrej rozdzielczo?ci oko?o (waga do 5MB).
2009-02-02 12:13:34
Dodał‚: Serans

Musisz się zalogować aby komentować !