Snowboard:: Newsy - Ride demo '09 w Szczyrku

W tras? wyruszy? nieustraszony pogromca szos i bezdro?y, tarantula polskiego snowboardingu Wojtek Paj?k. W specjalnie przygotowanym wehikule Ride Demo Tour VW T5, o podwy?szonym zawieszeniu a? o 10cm, nap?dzie na 4 ko?a, wype?nionym po brzegi najnowszym sprz?tem firmy RIDE SNOWBOARDS odwiedzi Was ju? w ten weekend na zawodach Billabong Freestyle Festival w Szczyrku.
Dla tych wszystkich, których naprawd? kr?c? najnowsze rozwi?zania technologiczne w deskach i wi?zaniach Ride czeka ca?a masa sprz?tu z kolekcji 2010 gotowa do sprawdzenia w parku, na stoku, a tak?e poza nim.
Mi?dzy innymi p?aska jak stól deska DH, niecodzinne jednoklamrowe wi?zania Contraband i wiele wiele innych interesuj?cych modeli.

2009-01-23 10:52:49
Dodał‚: Serans

Musisz się zalogować aby komentować !