Snowboard:: Newsy - Kudawa-Zdrój SnowTour 2009

W ramach DC SNOWTOUR 09 ju? w ?rod?, 28 stycznia, najlepsi snowboarderzy stan? do rywalizacji w zawodach jibbingowych – Strictly Elementary 79TH. Jibbing Contest, które odb?d? si? w Kudowie-Zdroju. Wst?p wolny!

Zawody zostan? rozegrane w sercu Kudowy – Parku Zdrojowym w Teatrze pod Blach?, miejscu wydarze? kulturalnych i koncertów, pochodz?cym z prze?omu XIX i XX wieku. W?a?nie tam ju? za kilka dni stanie specjalnie przygotowana konstrukcja z 8-metrowym streatowym rejlem, na którym zmierzy si? ze sob? 18 raiderów – 15 zaproszonych snowboardzistów i 3 ?mia?ków, wy?onionych w zawodach o „dzik? kart?”. 18 rajderów zostanie podzielonych na trzy 6-osobowe grupy. Z ka?dej grupy do fina?u zakwalifikuj? si? po 2 osoby. Spo?ród nich wy?onieni zostan? zwyci?zcy. Jest o co walczy?, bo ??czna pula nagród za pierwsze 3 miejsca wynosi 3 tys. z?otych w gotówce. Na czas zawodów Teatr pod Blach? i ca?a konstrukcja zostan? specjalnie o?wietlone. Imprez? dodatkowo uatrakcyjni? graj?cy na ?ywo dj’e i wspania?y prowadz?cy – Shrek.

O ile dopisz? warunki atmosferyczne zostanie te? przygotowany 6-metrowy streat rail, który znajduje si? nieopodal teatru i przeszkoda – niespodzianka. Na tych dwóch przeszkodach przez ca?y dzie? b?d? mogli je?dzi? nie tylko zawodnicy, ale wszyscy snowboardzi?ci, którzy pojawi? si? na imprezie. Na koniec oczywi?cie niezapomniane afterparty. Baz? noclegow? znajdziecie na stronie www.kudowa.pl

DC SnowTour09 rozpocznie si? 20 stycznia i b?dzie trwa? przez ca?y sezon. Spragniona przygód, ?niegu i nowych tricków doborowa ekipa snowboardzistów przemierza? b?dzie Polsk? i Austri?, zaliczaj?c sesje snowparkowe, jibbowe, freeride, backcountry, mniejsze i wi?ksze contesty, masowe i kameralne eventy. Najpierw grupa odwiedzi Beskidy (20-23.01). Nast?pny przystanek to Kudowa-Zdrój (28.01). Kolejne imprezy z cyklu DC SnowTour09 odb?da si? w Warszawie (18-19.02), Szklarskiej Por?bie (24-27.02) i Ziele?cu (28.02-1.03). Nast?pnie snowboardzi?ci tydzie? sp?dz? w Austrii (10-17.03), a potem zdob?d? Rysy (24-27.04). Oficjalne zamkni?cie, po??czone z premier? filmu na podstawie wydarze? z tegorocznego SnowTouru i oczywi?cie hucznym afterparty, odb?dzie si? w Warszawie (7.11). Szczegó?y dotycz?ce 3. edycji SnowTouru, zaproszonych rajderów, wszystkich przystanków oraz galeri? zdj?? z poprzednich edycji znale?? mo?na na stronie www.dcsnowtour.pl Program Strictly Elementary 79TH. Jibbing Contest Park Zdrojowy, Teatr pod Blach? ?roda, 28 stycznia, godz. 11.00 - wst?p wolny

11.00 start
12.00 rejestracja zawodników (w zawodach o dzik? kart? mog? startowa? osoby pe?noletnie
i niepe?noletnie pod opiek? opiekuna)
14.00 zawody o 3 dzikie karty (zawody w formie jamu)
16.00 zawody grupa 1. (6 zawodników)
17.00 zawody grupa 2. (6 zawodników)
18.00 zawody grupa 3. (6 zawodników)
19.00 fina? (6 zawodników)
22.00 afterparty

Start na w?asn? odpowiedzialno??. Ka?dy uczestnik zawodów musi posiada? aktualne ubezpieczenie NNW i OC i okaza? je w biurze zawodów.
2009-01-21 12:25:41
Dodał‚: Serans

Musisz się zalogować aby komentować !