Snowboard:: Boardslide
Boardslide

Boardslide jest to slide (grind) w którym chodzi o ustawienie deski tak, aby rura, na której wykonujemy ten trick, by?a pomiedzy naszymi nogami.

WYKONANIE

1. Rozp?dzamy si? w kierunku rurki.

2. Wykonujemy Ollie o 90 stopni w prawo lub w lewo, nie ma znaczenia. Trudniejszy jest jednak ten sposób, w którym slidujemy ty?em.

3. Wskakujemy tak na rur?, aby by?a na ?rodku deski, pomi?dzy wi?zaniami.

4. Utrzymujemy równowag? wspomagaj?c si? r?koma. Najlepiej nie spuszcza? z oczu wi?za?, gdy? mo?emy spa?? i spowodowa? kontuzj?, a tego oczywi?cie trzeba unikn??.

5. Zeskakujemy i odje?d?amy.

Na niskiej i poziomej rurce ten trick nie sprawia ?adnego problemu, ale kiedy wskoczymy na wy?sz? i pod skosem to pojawi si? problem, ale niech to was nie zniech?ca, bo przecie? trening czyni mistrza! Mi?ego katowania ziomale :)
Dodał: Pierdus181


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?