Snowboard:: Shifty
Shifty

Shifty jest do?? ?atwym trikiem. Liczy si? tylko gdy jest wykonywany w powietrzu.

---------------
Aby nauczy? si? Shifty wystarczy (przynajmniej troche) umie? obraca? cia?em i oczywi?cie wyskakiwa?.

--------------
Shifty nale?y wykona?:

-wyskakuj?c, np. z kickera,

-nast?pnie obracaj?c cia?o o 90 stopni,

-po wykonaniu obrotu(90 stopni) nale?y znów go wykona?, z tym ?e w przeciwn? stron?( np. gdy obracale? si? na frontside musisz obróci? sie na backside, a 2gim przypadku na odwrót),

-gdy wrócisz do pierwotnej pozycji wystarczy ju? tylko wyl?dowa?.

-------------
Istniej? dwa typy shifty: backside i frontside. Jesli chcesz wykona? backside musisz wykona? pierwszy obrót(opisane wy?ej) na backside i analogicznie do tego powróci? robi?c obrót na frontside. Natomiast gdy chcesz zrobi? frontside shifty musisz naipierw obróci? si?na fs, a potem na bs.

-------------
Dla lepszego zrozumienia dodaje link z filmikiem

http://www.youtube.com/watch?v=mhk6k4N7uCE

-------------
Dzi?ki za przeczytanie mojego artyku?u


autor-Ziomalski
Dodał: Ziomalski


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?