Snowboard:: Melon Grab
Melon Grab

Je?li potrafisz ju? wyskoczy? ze skoczni i wyl?dowa?, mo?esz zacz?? uczy? si? Melon graba.
Jest to jeden z ?atwiejszych grabów i nauka nie powinna potrwa? zbyt d?ugo..
Tak wi?c, wybijaj?c si? ze skoczni zrób Ollie, nast?pnie podci?gnij desk? pod siebie ( uginaj?c nogi w kolanach ), pochyl si? i z?ap backside'ow? kraw?d? deski (mi?dzy wi?zaniami) przedni? r?k?.
Pod koniec lotu, pu?? desk? i zostaw lekko ugi?te nogi, ?eby zamortyzowa? l?dowanie.

Pami?taj :
Stylowy grab, to chwycenie deski i jej przytrzymanie, a nie walni?cie kilkoma palcami któr?? kraw?d?..
Tak wi?c, je?eli chcesz d?ugo przetrzyma? graba, musisz d?u?ej lecie?, aby d?u?ej lecie? musisz mie? wi?ksz? skocznie - no ale to chyba logiczne ;)
Dodał: Arturr


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


Brak avaturuEmciu123 (2013-02-03 12:57:18)
dobry trik
Brak avaturuEmciu123 (2013-02-03 12:56:47)
dobry trik
Brak avaturuZiomalski (2012-02-05 17:52:47)
Spoko art. A ten trik cz?sto nazywa si? Melancholy