Snowboard:: Zaawansowana ochrona stawu kolanowego
Zaawansowana ochrona stawu kolanowego

Sklep e-Ochraniacze.pl posiada w ofercie sprz?t dla najbardziej wymagaj?cych. Nowo?ci? jest najnowszy model ortez (szyn) kolanowych wyposa?onych w ochron? rzepki, EVS WEB w malowaniu Hazard (w zebr?).

Te wyj?tkowe ochraniacze s? zbudowane w oparciu najnowsze technologie, które m. in. amortyzuj? si?? uderzenia podczas upadku lub skoku nie przenosz?c energii na inne partie cia?a. Chroni? zarówno samo kolano, okolice kolana, jak i ca?? nog?. Zapewniaj? stabilno?? ko?ci i stawu kolanowego. Zaprojektowane strefy zgniotu zmniejszaj? ryzyko z?amania ko?ci udowej, amortyzuj? uderzenia, a w skrajnych przypadkach same p?kaj?, aby ko?? pozosta?a ca?a. Szyny WEB posiadaj? doskona?e zawiasy, które s? idealnie dopasowanie do anatomii nogi i zginaj?cego si? kolana. S? bardzo lekkie i zapewniaj? maksymalny komfort, nawet podczas d?ugiego u?ytkowania. Wbudowane i regulowane ograniczniki wyprostu z mo?liwo?ci? wyboru mi?dzy 170, 160 i 150 stopni, zapobiegaj? wygi?ciu nogi w niew?a?ciw? stron?, a ruchome nakolanniki chroni? kolano niezale?nie od tego czy noga jest zgi?ta czy wyprostowana.
Dwu?cienna konstrukcja z w?ókien w?glowych jest dodatkowym wzmocnieniem. Posiadaj? wyjmowan? wy?ció?k?, któr? mo?na pra? oraz wzmocnione klamry, zawiasy i ram?. S? odporne na wod? morsk?, wi?c doskonale si? nadaj? równie? do sportów wodnych.

Dost?pne rozmiary dla m?odzie?y i doros?ych: S (25-30/38-44 cm), M (30-36/44-51 cm), L (36-41/51-59 cm), XL (41-46/59-66 cm).

Cena za par? 2590 PLN.

Zastosowanie: downhill, motocross, enduro, quady, kitesurfing, snowboard, narty, mountain board.

Produkty do nabycia w sklepie e-Ochraniacze.pl:

e-Ochraniacze.pl
Blizne Jasi?skiego, ul. Warszawska 120
05-082 Stare Babice
www.e-Ochraniacze.pl
tel. 22/ 722-06-27
kom: 664-16-30-35
e-mail: detal@e-ochraniacze.pl


Dodał: Serans


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?