Snowboard:: Co ubra? na kolna, ?eby nie bola?o?
Co ubra? na kolna, ?eby nie bola?o?

Ochraniacze przesta?y by? domen? zawodników profesjonalnie uprawiaj?cych sporty ekstremalne. Amatorzy bia?ego szale?stwa, szczególnie snowboarderzy, jako pierwsi zacz?li docenia?: kaski, spodenki oraz nakolanniki ochronne, jak równie? usztywniacze nadgarstków! Dzi? powiemy kilka s?ów na tema nakolanników. Zaprezentujemy 3 najpopularniejsze produkowane przez firm? SixSixOne i przeznaczone m. in. do sportów zimowych.661 EVO Knee
To bez w?tpienia bardzo nowoczesne i bardzo wygodne ochraniacze. Prawie w ogóle ich nie wida? pod spodniami. Zamiast tradycyjnego twardego pancerza, posiadaj? cie?sze i mi?kkie wk?adki w nowoczesnej technologii D3O, która polega na zastosowaniu, tzw. inteligentnych moleku?. W trakcie noszenia ochraniacze poruszaj? si? p?ynnie wraz z ruchem stawu, jednak w momencie nag?ego uderzenia moleku?y ??cz? si? ze sob? i poch?aniaj? energi? uderzenia. Nie maj? sobie równych pod wzgl?dem wygody. Tu czytaj o technologii D3O, www.d3o.com. Budowa ochraniacza oparta o neoprenowy r?kaw wraz z rzepami mocuj?cymi powoduje, ?e si? nie zsuwaj? podczas jazdy, a tym bardziej w trakcie upadków.

Budowa ochraniaczy:
- nogawki wykonane z przewiewnego neoprenu,
- os?ony na kolana wykonane z materia?u D3O,
- dwa rzepy regulacyjne,
- przedni panel wzmacniany kevlarem,
- rozmiary: S, M., L dla doros?ych,

Cena: 329 PLN.661 Kyle Strait
Sprawdzone i od wielu lat u?ywane w?a?nie przez snowboardzistów. S? wci?gane na neoprenowym r?kawie i mocowane jak dro?szy model, EVO. Na bokach posiadaj? pianki chroni?ce boczne cz??ci stawu. Ich pancerz jest tradycyjny, twardszy, ale nie plastikowy, ?eby nie kr?powa? ruchów. S? lekkie i bardzo wygodne. Spodnie wypychaj? w bardzo ma?ych stopniu. S? najch?tniej kupowane do sportów zimowych!

Budowa ochraniaczy:
- nogawki wykonane z przewiewnego neoprenu,
- os?ony na kolana wykonane z grubej pianki,
- dwa rzepy regulacyjne,
- rozmiary: dzieci?ce oraz S, M., L, XL dla doros?ych.

Cena: 179 PLN.661 Veggie
To najta?sza propozycja w?ród nakolanników firmy SixSixOne. Wygod? z pewno?ci? ust?puj? ww. dro?szym modelom. Nie posiadaj? neoprenowego r?kawa, s? mniejsze, zakrywaj? mniej cia?a, jak równie? bardziej si? odczuwa ich obecno?? na kolanie. S? zapinane woków kolana na dwa rzepy. Skutecznie chroni?, ale poziom zabezpieczenia i wygod? ust?puj? dro?szym modelom. Cena jest bardzo atrakcyjna.

Budowa ochraniaczy:
- os?ony na kolana wykonane z grubej pianki,
- dwa rzepy regulacyjne,
- rozmiary: dzieci?ce oraz S, M., L, XL dla doros?ych,

Cena: 125 PLN.

Na koniec kilka porad na co nale?y zwróci? uwag?, ?eby kupi? dobre (wygodne i bezpieczne) nakolanniki:
1. Atest. Wszystkie znane firmy deklaruj? na swoich produktach atest, np. CE.
2. Neoprenowy r?kaw powoduje, ?e nakolanniki ubieramy nieco d?u?ej i zawsze na go?e cia?o lub opi?t? bielizn?, ale komfort i bezpiecze?stwo s? bez porównania lepsze. Otó? r?kaw powoduje, ?e ochraniacz jest bli?ej cia?a, mocowanie styka si? wi?ksz? powierzchni?, a tym samym jest lepiej dopasowany. To ma znaczenie przy upadku, poniewa? ochraniacze nie mog? si? przesuwa? podczas upadków!
3. Im bardziej elastyczny i cie?szy pancerz, tym wygodniej, ale im grubszy, tym bezpieczniej. W sporcie nie ma kompromisów, zatem lepiej zainwestowa? w wi?ksze i solidniejsze nakolanniki. Alternatywnym rozwi?zaniem s? nowoczesne technologie, jak D3O.
4. Nie kupujcie tandetnych i tanich ochraniaczy w supermarkecie. To oszukiwanie samego siebie, ?e zrobi?o si? dobry deal. Przecie? dobrej deski te? tam kupisz.
5. Wygl?d te? ma znacznie, jak wszystko w sportach zimowych.
6. Ochraniacze na kolana pozwalaj? na chwil? ukl?kn?? i odpocz?? bez ryzyka, ?e przemokniecie i zmarzn? Wam stawy.

Produkty do nabycia w sklepie e-Ochraniacze.pl:

e-Ochraniacze.pl
Blizne Jasi?skiego, ul. Warszawska 120
05-082 Stare Babice
www.e-Ochraniacze.pl
tel. 22/ 722-06-27
kom: 664-16-30-35
e-mail: detal@e-ochraniacze.pl
Dodał: Serans


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?