Snowboard:: Buttering - podstawy.
Buttering - podstawy.

Je?d??c na snowboardzie, wa?ne jest aby umie? dobrze balansowa? cia?em oraz utrzyma? równowag?. Typ jazdy zwany
Buttering'iem wymaga tych umiej?tno?ci ponad norm?. Polega on na ciekawym i nieprzeci?tnym robieniu szybkich obrotów na stoku, niekiedy równie? odrywaj?c si? od niego.


W tym artykule opisze trick widziany wy?ej na zdj?ciu. Jednak przed tym, postaram si? wyja?ni? na czym polegaj? tricki zwane 'Manual/Wheelie' oraz 'Nose Manual/Nose Wheelie'. Umiej?tno?? ich wykonania bardzo przyda si? w wykonaniu tego butter'u.
Manual

Znajd? ma?o ucz?szczany kawa?ek ?agodnego stoku. Dobierz komfortow? dla Ciebie pr?dko?? i przenie? ca?y ci??ar cia?a na ty?. Ca?y czas miej ugi?te nogi. Odchylaj?c si? do ty?u podnie? przedni? nog?, jednocze?nie unosz?c ca?y przód deski. Próbuj si? utrzyma? w tej pozycji jak najd?u?ej. Na koniec po prostu opu?? nog? na ?nieg i ustaw si? w pocz?tkowej pozycji. Gdy ju? opanujesz ten trick mo?esz ?mia?o próbowa? robi? ró?ne obroty na tail'u, jednak o nich w innym artykule.
Nose Manual

Znajd? ma?o ucz?szczany kawa?ek ?agodnego stoku. Dobierz komfortow? dla Ciebie pr?dko?? i przenie? ca?y ci??ar cia?a na przód. Ca?y czas miej ugi?te nogi. Przechylaj?c si? do przodu podnie? tyln? nog?, jednocze?nie unosz?c ca?y ty? deski. Próbuj si? utrzyma? w tej pozycji jak najd?u?ej. Na koniec po prostu opu?? nog? na ?nieg i ustaw si? w pocz?tkowej pozycji. Gdy ju? opanujesz ten trick mo?esz ?mia?o próbowa? robi? ró?ne obroty na nose'ie, jednak o nich w innym artykule.

Gdy mniej wi?cej masz opanowane te tricki mo?esz próbowa? je ??czy? tworz?c kombinacje. O tym ni?ej.
Frontside butter 180 out

Przed próbami wykonania tricku upewnij si?, ?e w oko?o nie ma wielu ludzi. Znajd? kawa?ek stoku, gdzie nie jest za bardzo stromo i ustaw si? jakby? chcia? jecha? \'na krech?'. Przechyl si? do przodu, jak do Nose Manual'a i podnie? ty? deski. Zrób pivot (czyli obró? desk? o 180 stopni, pozostawiaj?c jedn? cz??? deski na ?niegu)i opu?? desk?. Nast?pnie zrób szybki skr?t o 180 stopni na ?niegu(!) w stron?, w któr? kr?ci?e? pivot'a. Gratulacje! w?a?nie wykr?ci?e? ten trick.
Mo?esz kontynuowa? obracanie si?, nie poprzestaj?c na jednym.
Mam nadzieje, ?e poradnik si? przyda i pomog? cho? jednej osobie. :)
Pozdrawiam i ?ycz? udanych zjazdów ^^

Dodał: Jahehehe


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


JaheheheJahehehe (2010-08-16 16:37:47)
wtf, czemu nie dzia?aj? kody html? :// artyku? straci? ca?y urok