Snowboard:: Tailroll 180
Tailroll 180

W tym arcie opisze wam jak zrobi? tailroll 180. Tailroll 180 jest to obrót na tylnej cz??ci deski. Jad?c ty?em w pozycji podstawowej, przenie? ci??ar cia?a ca?kowicie na ty? deski i wyprostuj nogi. W ten sposób oderwiesz przedni? cz??? deski od pod?o?a. Nast?pnie wykonaj rotacj? cia?em w kierunku wykonywanego skr?tu, tak aby obróci? desk? o 180 stopni. Po zako?czniu obrotu zamortyzuj l?dowanie, obni?aj?c pozycj? i przenosz?c ci??ar cia?a na przedni? nog?.
Dodał: MS_Skate


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?