Snowboard:: Jak woskowa? snowboard ?
Jak woskowa? snowboard ?

?nieg z dopiero co rozpoczynaj?cego si? sezonu i ten tworzony przez cz?owieka mo?e zdrapa? wosk z twojej deski lepiej ni? to robi tarka do sera, ale wystarczy proste posmarowanie snowboardu woskiem, troch? tu i tam aby ?miga?o nam si? jak po ma?le.

Kapanie
Po pierwsze, musisz si? upewni?, ?e Twoja deska posiada temperatur? pokojow? i jest sucha, w innym wypadku deska nie b?dzie chcia?a poch?ania? wosku. Nast?pnie we? ?elazko, pod??cz do pr?du i poczekaj a? osi?gnie temperatur? pozwalaj?c? na stopienie wosku bez dymu. Teraz przy?ó? wosk do ciep?ego ?elazka i nakap nim na desk?. Powiniene? otrzyma? "tabelk?" z woskowych kropek. Optymalnie jest gdy jedna kropka przypada na 2-4cm kwadratowe. Dopóki nie je?dzisz w przenikliwym zimnie lub po b?ocie ?niegowym, uniwersalny wosk b?dzie wystarczaj?cy.

Uwaga: Nie planuj potem znów u?ywa? tego ?elazka na ciuchy ! Nie u?ywaj do tego celu nowego ?elazka gospodyni domu bo to mo?e si? dla ciebie ?le sko?czy?. Je?li ?elazko ma dziurki przez które wylatuj para, postaraj si? aby nie zapcha?y si? przez sp?ywaj?cy wosk bo si? przypali.

Smarowanie
Teraz trzeba rozsmarowa? ?elazkiem krople, które pozostawili?my na desce. Uwa?aj tylko, aby nie zostawi? ?elazka zbyt d?ugo w jednym miejscu. Upewnij si?, ?e deska sch?odzi?a si? zanim przejdziesz do nast?pnego kroku.

Skrobanie
Ostry, specjalnie przystosowany do tego skrobak znacznie u?atwi wykonanie tego kroku, dzi?ki niemu pozb?dziemy si? nadmiaru wosku. Je?eli jeste? w kropce z powodu braku takiego sprz?tu mo?esz u?y? skrobaczki samochodowej albo ka?dego innego ostro zako?czonego plastykowego przedmiotu. Uwa?aj tylko na metalowe skrobaki bo mog? uszkodzi? twój snowboard.

Polerowanie
Na koniec dodajemy troch? b?ysku poleruj?c snowboard szmatk?. Masz teraz desk? gotow? do jazdy !
Dodał: Serans


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


Brak avaturuklibka (2011-01-25 15:46:57)
ale jaki wosk
Brak avaturuxxmatis123xx (2010-12-30 10:57:26)
Dzi?ki bardzo przydatne!