Snowboard:: Noseslide
Noseslide

Aby nauczy? si? tego tricku musisz na pewno umie? ollie 180 stopni i mie? jakie? obeznanie z grindowaniem. Najpierw musisz znale?? sobie co? na czym da?o by si? grindowa? :). Gdy takie co? znajdziesz to: rozp?d? si?, doje?d?aj?c do rurki ugnij nogi i znajduj?c si? na podje?dzie zrób ollie 90 stopni tak ?eby grindowa? maj?c rurk? pod przednim wi?zaniem. Aby nasz trick by? efektowny przenie? ci??ar cia?a na nose deski. Zeskocz robi?c ollie 90 stopni i ciesz si? wykonanym trickiem. Dzi?kuj? Jasi555
Dodał: jasi555


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


Brak avaturuEmciu123 (2013-02-03 12:42:53)
Nie takie trudne jak ju? si? cz?owiek nauczy ale jak si? uczysz to par? wypadków jest