Snowboard:: Kupno snowboardu
Kupno snowboardu

Mamy tyle desek snowboardowych do wyboru, ?e wybranie spo?ród ich wszystkich tej jednej mo?e zwyk?ego, pocz?tkuj?cego osobnika przysporzy? o co najmniej ból g?owy. Dlaczego warto kupi? w?asn? desk? ? Nie musimy p?aci? za jej wypo?yczenie oraz nie tracimy czasu na zb?dne przymierzanie wszystkiego. Kupno swojej w?asnej deski pozwoli ci na wybór sprz?tu specjalnie dostosowanego pod ciebie, co pozwoli na lepsze wyra?anie swojego stylu. Kupno snowboardu to nie taki ma?y wydatek, o czym pewnie si? ju? przekona?e? szukaj?c odpowiedniej deski. Jest kilka rzeczy na które powiniene? uwa?a? przy kupnie deski i kilka dróg aby upewni? si?, ?e wybra?e? odpowiedni? dech?.

Zastanów si? jakim stylem b?dziesz chcia? je?dzi?. Je?li nigdy nie je?dzi?e? na snowboardzie albo tylko wypo?ycza?e? sprz?t par? razy to najlepsza dla ciebie b?dzie deska freestylowa. Deski freestylowe maj? najbardziej uniwersaln? budow?. S? szersze, bardziej elastyczne i troch? krótsze od desek u?ywanych w freeridzie albo all mountainie. Deski freestylowe s? ?atwiejsze do obrócenia si? na nich i cz?sto s? wybierane do snowparku. Je?li chcesz troch? posurfowa? ale jednocze?nie czasem poskaka? na half-pipie to ten rodzaj desek b?dzie dla ciebie najlepszy. Te deski s? najcz??ciej sprzedawane. Je?li jednak planujesz wy?cigi powiniene? wzi?? alpinie bard, s? w?skie i wygl?daj? bardziej jak du?e narty. Takie deski s? stworzone dla du?ych pr?dko?ci i nie s? przeznaczone dla pocz?tkuj?cego.

Wa?ne jest te? aby? szuka? opinii o desce któr? chcesz kupi? w sklepach, snowboardowych magazynach oraz na forum. Pytaj si? ludzi, którzy uprawiaj? ten sport i s?uchaj ich rad. Kiedy ju? wiesz jakiego rodzaju deski szukasz, wybierz sobie kilka które si? tobie podobaj? i kilka takich których by? na pewno nie chcia?. Udaj si? do lokalnego snowshopu albo przejrzyj ofert? sklepów internetowych. Je?li wybierasz desk? freestylow? zacznij rozgl?da? si? za markami które b?d? odpowiada? twojemu stylowi.

Teraz ustalimy jakiej? wielko?ci deski potrzebujesz. Deski snowboardowe mierzone s? w centymetrach od 100 do 180cm. Je?li kupujesz desk? freestylow?, powinna by? troch? krótsza ni? gdyby? kupowa? desk? freeridow?. Ogólnie rzecz ujmuj?c, niska, lekka osoba ma krótsz? , bardziej elastyczn? desk? ni? wysoka i ci??ka osoba. Dla przyk?adu, osoba która ma 167cm wzrostu i 60kg wagi powinna mie? desk? freestylow? o d?ugo?ci 146cm i freeridow? o d?ugo?ci 154cm. Wa?na jest równie? szeroko??. Upewnij si?, ?e stopy nie b?d? ci wystawa? za desk?. Wybieraj desk? kieruj?c si? jej rozmiarami a dopiero potem grafik? jaka ci si? podoba.

Zosta?o ju? nam tylko ustalenie ko?cowego wyboru. Jako?? deski jest bardzo wa?na. Snowboard powinien mie? P-tex base, metalowe kraw?dzie i wierzchni? warstw? z w?ókna szklanego. Cena te? jest bardzo wa?na. Kiedy wiesz czego szukasz mo?esz rozejrze? si? po ró?nych sklepach i poszuka? tego produktu taniej. Je?li nie wiesz czy to jest sport dla ciebie nie warto wydawa? na pocz?tku fortuny.
Dodał: Serans


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


Brak avaturusalamon (2011-01-06 16:30:37)
Lepsza jest all mountain