Snowboard:: Backside 180
Backside 180

Snowboarding to co? wi?cej ni? zjazd z górki na du?ej drewnianej desce przymocowanej do twoich stóp. Wykonanie stylowego zjazdu jest tak samo przyjemne jak zjazd z górki czystym przejazdem bez ?adnej wywrotki. Ka?dy snowboarder wykszta?ca swój w?asny, niepowtarzalny styl. Backside 180 to taki prosty trick, który b?dziesz móg? u?y? do tworzenia bardziej skomplikowanych ewolucji zyskuj?c uznanie za styl. Przejd?my do rzeczy:

1. Nie próbuj zrobi? 180 przy pierwszym zje?dzie. Najpierw porób ollie zje?d?aj?c z górki. Potem gdy nabierzesz pewno?ci siebie b?dziesz móg? ju? próbowa? backside 180.

2. Wyobra? sobie jak ten trick wykonujesz. To jest wa?ne, bo musisz by? pewien ?e ten trick ci si? uda i ?e wiesz jak go zrobi?.

3. Przed wyskokiem przyci?nij desk? do ziemi aby nabra? dodatkowej pr?dko?ci.

4. Wykonaj obrót cia?a o 180 stopni. Je?li je?dzisz na regularze to twoja lewa stopa powinna odpowiada? za obrót cia?a a twoja prawa stopa po wykonaniu obrotu powinna by? z przodu.

5. Obserwuj swoje kostki czy na pewno l?dujesz równo

6. Dodaj do tego triku stylu i z?ap przez moment desk? przy obrocie

7. Próbuj tego tricku na ró?nej wielko?ci hopkach tak aby? wiedzia?, ?e na prawd? opanowa?e? ten trick.

UWAGI:

1. Pr?dko?? obrotu jest bardzo wa?na. Je?li wybijasz si? z ma?ej hopki to pami?taj ?eby obróci? si? szybko, natomiast je?li przyjdzie ci skaka? z du?ej hopy to rób obrót powoli.

2. Je?eli dopiero zaczynasz jazd? na snowboardzie przygotuj si? na kilka upadków i nie zniech?caj si? nimi !

3. Wyobra? sobie siebie robi?cego ten trick. Tak aby? wiedzia? jak twoje cia?o

4. Mimo tego, ?e backside 180 nie wygl?da na trudny trick, na pocz?tku powiniene? mie? na sobie ochraniacze.Artyku? przet?umaczony z trials.com
Dodał: Serans


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


Brak avaturuEmciu123 (2013-02-03 12:50:11)
dobre
Brak avaturuSecaR (2009-09-17 08:14:44)
Tak, bardzo ?adny i czytelny artykó?
jasi555jasi555 (2009-06-22 20:55:39)
?adny artyku? i ?adnie przet?umaczone