Snowboard:: Skr?ty na Snowboardzie
Skr?ty na Snowboardzie

1.Skr?t z frontside na Beckside.
By zrobi? powy?szy skr?t musisz jecha? na li?ciu frontsidem. G?ow? przekr?? za prawe rami? i wyprostuj desk?,przez chwile b?dziesz jecha? na krech?,wtedy po prostu wypoziomuj desk? i jeste? na backsidzie.
2.Skr?t z Backside na Frontside.
Ten skr?t jest troch? trudniejszy od powy?szego. Jedziemy na li?ciu backside,g?ow? przekr?camy przez lewe ramie,znowu b?dziemy jecha? krech? i przybierzemy troch? szybko?ci,teraz wystarczy mocno przekr?ci? cia?o i jeste?my na frontsidzie.;]

Ten Artyku? skierowany jest do osób je?d??cych na goofy(prawa noga z przodu).
Dodał: Radi


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


Brak avaturuEmciu123 (2013-02-03 12:54:59)
s?abe mój kolega tego nie ogarn?? :-P ?al
Brak avaturuArcis?aw (2012-06-22 10:41:32)
cienko wyt?umaczone 2/10
salamonsalamon (2011-01-06 18:13:15)
s?abo nic si? nie da zrozumie? ! 1/10 :/
monisia568monisia568 (2010-10-23 18:24:42)
gdyby czyta? to pocz?tkuj?cy nic by nie zrozumia?
dronthdronth (2010-08-29 17:18:28)
0,000000000000000000009 s?abe
nutrusnutrus (2009-08-03 21:22:32)
s?abo 3/10

1 2